Drukuj

Warto zagrać, czy nie?

Uwaga zmiana terminu!

Niestety z przyczyn obiektywnych Spotkanie z ciekawą matematyką, zaplanowane na 20 października 2016 r. musimy przesunąć na 27 października 2016 r. Za zaistniałą zmianę serdecznie przepraszamy.


Jednocześnie informujemy, że zaproponowana tematyka nie jest powtórzeniem tematu z roku ubiegłego, ale stanowi jego kontynuację i uzupełnienie. Tegoroczny temat to:
Warto zagrać, czy nie? Spotkanie intuicji z rachunkiem prawdopodobieństwa. 

 

Spotkanie odbędzie się 27 października 2016 r. o godz. 15.00 w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli "WOM” w Bielsku-Białej, ul. Legionów 25, sala 203.

 

Podczas zajęć, które poprowadzi prof. dr hab. Henryk Kąkol, poeksperymentujemy z kartami do gry w brydża, losowaniem kul z urny a także wiązaniem sznurków. Spróbujemy także zastanowić się, która z serii oor czy roo, pojawiających się w trakcie kilkukrotnego rzutu monetą jest bardziej prawdopodobna. Na przykładzie tych gier i zabaw skonfrontujemy nasze intuicje z uzyskanymi wynikami.

Drukuj

VII Festiwal Książki

Serdecznie zapraszamy nauczycieli i uczniów klas IV i V do udziału w VII Festiwalu Książki. To cykliczna impreza promująca czytelnictwo dzieci, która jest kontynuacją – w nowej, rozbudowanej formie – Festiwalu Książki organizowanego pięciokrotnie w latach 2010-2014 przez Kolegium Nauczycielskie w Bielsku-Białej.

 

Obecnie organizatorami są:


RODN "WOM" w  Bielsku-Białej,
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej,
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej.

 

Naszym celem jest zachęcanie do czytania, przekazywanie w atrakcyjnej formie wiedzy o książce i literaturze, umożliwienie swobodnej ekspresji wrażeń czytelniczych, kształtowanie pozytywnych wzorców współpracy i rywalizacji. Atrakcyjne nagrody książkowe funduje Wydawnictwo Znak.

 

Terminarz:

 • Nadsyłanie przez szkoły zgłoszeń wraz z pracami konkursowymi – 10 lutego 2017;
 • Ogłoszenie wyników eliminacji – 24 lutego 2017;
 • VII Festiwal Książki – 21 kwietnia 2017, godz. 9.00-15.00.


Do pobrania:

 

Drukuj

Konkurs wiedzy historycznej: Dziewięciu z Wujka - wydarzenia grudniowe sprzed 35 lat

Zapraszamy uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z województwa śląskiego do udziału w Wojewódzkim konkursie wiedzy historycznej Dziewięciu z Wujka - wydarzenia grudniowe sprzed 35 lat, zorganizowanego w ramach obchodów Roku Pamięci Ofiar Pacyfikacji KWK "Wujek".

 

Więcej informacji: na stronie konkursu.

Drukuj

Konkurs krasomówczy "Lux ex Roma" (Światło z Rzymu)

Szanowni Nauczyciele języka polskiego gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, serdecznie zapraszam Państwa uczniów (w wieku 13–20 lat) do wzięcia udziału w:

XIX Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym im. Wojciecha Korfantego, w tym roku pod hasłem "Lux ex Roma"  (Światło z Rzymu) w 1050. Rocznicę Chrztu Polski.

 

Głównym jego celem jest motywowanie do pielęgnowania pięknej polszczyzny, kształcenie wysokiej sprawności językowej, nakłonienie do refleksji nad miejscem wartości w życiu młodego człowieka oraz przygotowanie do świadomego uczestnictwa w życiu publicznym.

Drukuj

Edukacja wczesnoszkolna - sieci współpracy i samokształcenia

Zapraszamy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej na spotkania trzech sieci współpracy i samokształcenia:

 

Sieć współpracy i samokształcenia (1): Uczymy w klasach I-III - dla osób pracujących z młodszym uczniem.

 

Sieć współpracy i samokształcenia (2): Bawimy się w programowanie - dla uczestników naszych kursów: Scratch – programowanie puzzlami oraz osób, które na co dzień wykorzystują już środowisko Scratch w swojej pracy w szkole.

 

Sieć współpracy i samokształcenia (3): Ocenianie kształtujące w klasach I-III - dla osób pragnących doskonalić się w motywowaniu młodszego ucznia do pracy. Z dokonanego rozeznania wynika, że uczestnicy sieci chcieliby skupić się między innymi na zastosowaniu tzw. OK zeszytu.

 

Udział w spotkaniach sieci jest bezpłatny.

 

Drukuj

Granty 2016

Uprzejmie informujemy, że w ramach zadań edukacyjnych 

Programu wykorzystania środków na dofinansowanie nauczycieli w 2016 r. 

nasz Ośrodek uzyskał dotację Kuratorium Oświaty w Katowicach (100% kosztów) na realizację 2 projektów form kształcenia ustawicznego:

 

 • Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom/wychowankom oraz nauczycielom w aspekcie przepisów prawa i obowiązków dyrektora
  LIMIT MIEJSC ZOSTAŁ WYCZERPANY

 • Profilaktyka zagrożeń związanych z Internetem i nowymi technologiami, w tym agresji elektronicznej
  LIMIT MIEJSC ZOSTAŁ WYCZERPANY

 

Drukuj

Studia podyplomowe w Ośrodku w roku szkolnym 2016/2017

Informujemy, że w porozumieniu z Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej (www.wsb.edu.pl) planowane jest uruchomienie w nadchodzącym roku szkolnym, w siedzibie Ośrodka, kwalifikacyjnych studiów podyplomowych na kierunkach:

 

 • Autyzm, Zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe - diagnoza i terapia,
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika),
 • Socjoterapia i resocjalizacja,
 • Terapia pedagogiczna z elementami rewalidacji,
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

 

Drukuj

Nowa propozycja dla nauczycieli - program "Liderzy Teatroteki Szkolnej" 2016-2017

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie realizuje projekt Teatroteka Szkolna - portal z materiałami edukacyjnymi dla nauczycieli wykorzystujących metody teatralne na lekcjach i poza lekcjami. 

 

Portalowi towarzyszy program tutorsko-szkoleniowy Liderzy Teatroteki Szkolnej adresowany do nauczycieli, którzy chcieliby pogłębiać swoją wiedzę dotyczącą pedagogiki teatru i dodatkowo są zainteresowani nawiązaniem współpracy z lokalną instytucją kultury.

 

Drukuj

Konkurs "Matematyka jest wszędzie"

 
Zapraszamy do udziału w 6 edycji Konkursu "Matematyka jest wszędzie".

 

Regulamin tegorocznej edycji Konkursu znajduje się na portalu nauczyciela matematyki.

Drukuj

Wojewódzki Konkurs Historyczny "Polskie Państwo Podziemne 1939-1945"

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz ich opiekunów do udziału w VI edycji Wojewódzkiego Konkursu Historycznego "Polskie Państwo Podziemne 1939-1945 r. Losy wybranych przedstawicieli pionu cywilnego Polskiego Państwa Podziemnego" (w formule prezentacji multimedialnej).


Współorganizatorami konkursu (wraz z naszym Ośrodkiem) jest Stowarzyszenie Pamięci Armii Krajowej w Bielsku-Białej oraz Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej - Zarząd Okręgu Śląskiego w Katowicach.

Drukuj

Ogólnopolski konkurs biologiczny

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół gimnazjalnych do udziału w ogólnopolskim konkursie Wszczep sobie zdrowie.

Organizatorzy konkursu to:

 • Prywatne Liceum ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza w Katowicach, 
 • Oddział Katowicki Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego.
Drukuj

Seminaria Vademecum Młodego Nauczyciela

W nowym roku szkolnym 2016/2017 rozpoczynamy kolejny cykl seminariów pt. Vademecum Młodego Nauczyciela dla nauczycieli stażystów i kontraktowych pracujących w przedszkolu, szkole podstawowej, gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej.

 

Spotkanie organizacyjne i pierwsze zajęcia z ustaleniem harmonogramu odbędą się 5 października 2016 r. (środa) o godz. 15.30 w RODN „WOM" w Bielsku-Białej, ul. Legionów 25, sala 203.

 

Zajęcia seminarium będą miały formę stacjonarną (3 godziny, raz w miesiącu). Materiały ze spotkań będą zamieszczane na platformie Moodle Ośrodka.

 

Drukuj

Uwaga nauczyciele pragnący kierować wycieczkami szkolnymi

W związku z zaleceniem MEN dotyczącym wyposażenia nauczycieli w wiedzę związaną z organizacją wycieczek szkolnych, proponujemy 18 i 25 listopada 2016 r.

 

Kurs instruktażowy dla kierowników wycieczek szkolnych (według programu MEN).

 

W razie pytań prosimy o kontakt – tel.: 33 8123715 w. 119 lub e-mail: cborowska@wombb.edu.pl.

 

Zapraszamy!

Drukuj

Śląskie. Inwestujemy w talenty - II edycja

Śląskie - Inwestujemy w talenty – II edycja

jest projektem Samorządu Województwa Śląskiego realizowanym w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

 

Celem projektu jest wsparcie młodzieży uzdolnionej w zakresie języków obcych, przedmiotów matematycznych, informatycznych lub przyrodniczych poprzez stypendia naukowe dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

 

Stypendia w wysokości 500 zł miesięcznie przyznawane będą na czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych (tj. 10 miesięcy) w roku szkolnym 2016/2017.

 

Drukuj

Pierwszego lipca ruszyła VII edycja konkursu "OBIEKTYWNIE ŚLĄSKIE: ŚLĄSK I MUZYKA"

Przekazujemy poniżej informacje otrzymane od Organizatora konkursu (Stowarzyszenie Projekt Śląsk).

 

Pierwszego lipca ruszyła VII edycja konkursu na najlepsze fotoreportaże i filmy o Śląsku „Obiektywnie śląskie”.

 

Będzie to edycja wyjątkowa, ponieważ hasło VII edycji to: ŚLĄSK I MUZYKA. Chcemy tym samym nawiązać do pięknych, muzycznych tradycji naszego regionu.

 

Czas trwania konkursu: 1.07 - 15.09 2016 r. 

Finał: 14.10.2016 r., NOSPR w Katowicach.

 

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Bielsku-Białej
43-300 Bielsko-Biała, ul. Legionów 25, tel. 33 81 237 15, 33 81 224 58, e-mail: poczta@wombb.edu.pl