Drukuj

Zajęcia komputerowe w klasach I-III – konferencja i najbliższe plany

Ministerstwo Edukacji Narodowej od pierwszego września br. planuje pilotażowe wdrożenie nauczania programowania do edukacji formalnej na podstawie innowacji pedagogicznych w szkołach (szczegóły: https://goo.gl/RM1V5j ).

Drukuj

Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego zaprasza

Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego informuje, iż we wrześniu 2016 r. w  uruchomiony zostanie kolejny cykl historycznych kwalifikacyjnych studiów podyplomowych.
3-semestralne studia (koszt za semestr to 1450 zł; zajęcia odbywają się jeden raz w tygodniu, w piątki) dają uprawnienie do nauczania historii oraz historii i społeczeństwa we wszystkich typach szkół.
Zapisy są przyjmowane w sekretariacie Instytutu Historii, tel. 32 359 21 28.

Z poważaniem
Lech Krzyżanowski - kierownik studiów podyplomowych w Instytucie Historii UŚ

Drukuj

Wakacyjne kursy dla nauczycieli języka angielskiego!

RODN „WOM" w Bielsku-Białej zaprasza do udziału w wakacyjnych kursach doskonalących, które odbywać się będą w pierwszych dwóch tygodniach wakacji (27 czerwca – 5 lipca, 2016 r.).

Drukuj

Uwaga nauczyciele pragnący kierować wycieczkami szkolnymi

W związku z zaleceniem MEN dotyczącym wyposażenia nauczycieli w wiedzę związaną z organizacją wycieczek szkolnych, proponujemy „Kurs instruktażowy na kierowników wycieczek szkolnych" (według programu MEN).
Osoby zainteresowane ukończeniem kursu (symbol WM/15) prosimy o rejestrację i po skompletowaniu grupy zaproponujemy terminy realizacji. W razie pytań prosimy o kontakt – tel. 33 812 37 15 wew. 119 lub e-mail: cborowska@wombb.edu.pl .

Drukuj

Ogólnopolska kampania edukacyjna na jubileusz 1050 rocznicy chrztu Polski w 2016 r.

Uwaga nauczyciele i uczniowie!
W imieniu Centrum Kultury „Scena To Dziwna" oraz Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, tj. organizatorów projektu finansowanego z NCK w ramach programu Chrzest 966, pn. Ogólnopolska kampania edukacyjna dla dzieci młodzieży, serdecznie zapraszamy do korzystania z materiałów dydaktycznych zamieszczonych na stronie http://www.kulturapiastowdladzieci.pl  oraz udziału w II Ogólnopolskim Konkursie dla dzieci pn. Tu powstała Polska - Chrzest Polski.

Drukuj

Studia podyplomowe w Ośrodku

Informujemy, że na podstawie porozumienia podpisanego pomiędzy Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej i Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli „WOM" w Bielsku-Białej planowane jest uruchomienie od marca 2016 roku, w siedzibie Ośrodka, studiów podyplomowych na kierunkach:

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Bielsku-Białej
43-300 Bielsko-Biała, ul. Legionów 25, tel. 33 81 237 15, 33 81 224 58, e-mail: poczta@wombb.edu.pl